Utvrđivanje mjesečnih doprinosa za osiguranike samostalnih djelatnosti u 2016.god

Od 01. siječnja 2016. osiguranici samostalnih djelatnosti ( čl. 9. st.1.točka 9-13. Zakona o doprinosima ) su temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu ( NN 125/15). obvezni sami za sebe utvrđivati mjesečne iznose obveznih doprinosa i putem JOPPD obrasca izvještavati Poreznu upravu. To znači da obveza plaćanja i dostave prvog obrasca i to za staž osiguranja za siječanj 2016. nastaje do 15.veljače 2016. godine. Obrazac i uplatu potrebno je dostaviti u rokovima uplate doprinosa, odnosno najkasnije do 15. dana u mjesecu za protekli mjesec proveden u osiguranju, odnosno o razdoblju mirovanja obveze u slučaju npr. bolovanja. Osiguranici samostalnih djelatnosti i dalje su obvezni iskazivati podatke o neoporezivim izdacima koje isplaćuju sebi osobno ( putni i slični troškovi koji se evidentiraju kao izdaci poslovanja).

Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa određeno je da je iznos prosječna plaća u RH 8.037,00 kuna

Najniža mj.osnovica za plaćanje doprinosa ( koef 0,35 ) za 2016. godinu je 2.812,95 kuna ,

Minimalna plaća za 2016.godinu (Uredba o min. plaći za 2016.god) utvrđena je u bruto iznosu od 3.120,00 kuna.

A) Slobodna zanimanja (dohodak) 8.037,00 x 1,1 = 8.840,70 kn

Obvezni doprinosiStopeIznosBr. oznaka
Dopr. za MIO 1. stup15%1326,118230
Dopr. za MIO 2. stup5%442,042330
Dopr. za MIO samo 1. stup20%1768,148230
Dopr. za ZO15%1326,118605
Dopr. za zašt. zdravlja na radu0,5%44,208133
Dopr. za zapošljavanje1,7%150,298796

B ) Mjesečna osnovica za obrt (dohodaši) 8.037,00 x 0,65 =5.224,05 kn

Obvezni doprinosiStopeIznosBr. oznaka
Dopr. za MIO 1. stup15%783,618230
Dopr. za MIO 2. stup5%261,202330
Dopr. za MIO samo 1. stup20%1044,818230
Dopr. za ZO15%783,618605
Dopr. za zašt. zdravlja na radu0,5%26,128133
Dopr. za zapošljavanje1,7%88,818796

C ) Poduzetnička plaća 8.037,00 x 1,1 = 8.840,70 kn

D ) Stručno osposobljavanje bez zasn. radnog odnosa 8.037,00 x 0,35 =2.812,95 kn

Podaci za uplatu:

Model: HR68

Poziv na broj primatelja: Br.oznaka vrste doprinosa – OIB obveznika –JOPPD šifra datuma