Temeljem čl. 85. st 1..Zakona o radu poslodavac je najkasnije do 30. lipnja tekuće godine obvezan utvrditi raspored korištenja godišnjih odmora radnika.

Propusti poslodavca u odnosu na pravo na godišnji odmor tretiraju kao teži ili najteži prekršaji iz radnog odnosa za koje su propisane visoke novčane kazne.( 31.000 do 60.000 kn, pravne 4.000 do 6.000 kuna  fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe.)

Radnika se mora najmanje 15 dana prije korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegovog korištenja.

Pravo na  godišnji odmor iz prethodne godine
Dakle, neiskorišteni dio godišnjeg odmora iz prethodne godine, radnik može prenijeti i iskoristiti najkasnije do 30. lipnja iduće godine.

Plan korištenja godišnjih odmora za tekuću godinu
Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom o radu, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine, te o rasporedu obavještava radnike. To znači da do 30.6.2014. poslodavac mora imati napisani plan korištenja godišnjih odmora za 2014. i o istome mora obavijestiti radnike. Pri utvrđivanju rasporeda korištenja godišnjeg odmora moraju se uzeti u obzir potrebe organizacije rada te mogućnosti za odmor raspoložive radnicima.

Prilikom izrade rasporeda potrebno je uzeti u obzir okolnost da radnik ima pravo odlučiti hoće li koristiti godišnji odmor u jednom ili u dva dijela. Ako godišnji odmor  koristi u dva dijela, tada u godini za koju ostvaruje to pravo mora iskoristiti najmanje dva tjedna u neprekidnom trajanju. Pritom je bitno da se dva tjedna neprekidno odnosi na godišnji iz tekuće godine, a ne da ta dva tjedna neprekidnog godišnjeg obuhvaćaju i godišnji odmor iz prethodne godine.

Preuzmite obrazac za popunjavanje.