Dana  01.01. 2015. Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 151/14.), promijenjen  je rok za uspostavljanje prijave o početku osiguranja radnika u radnom odnosu, i s radnim odnosom izjednačene ili slične osnove osiguranja.

Prijavu o početku osiguranja poslodavac mora Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje dostaviti najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije samog početka rada.