Odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 143/14 – dalje u tekstu: Zakon) koje su stupile na snagu 1. siječnja 2015. godine poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje do pet godina biti dužan obračunavati samo doprinose iz osnovice i to:

  1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
  2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5% ,

odnosno u navedenom razdoblju do 5 godina neće postojati obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu i to:

  1. doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 15%
  2. doprinos za zaštitu zdravlja na radu po stopi od 0,5%
  3. doprinos za zapošljavanje po stopi od 1,7%.

Ove odredbe Zakona primjenjuju se i na osiguranike po osnovi radnog odnosa i na osiguranike po osnovi radnog odnosa – izaslane radnike.

Radi ostvarivanja prava potrebno je ISPUNITI UVJETE :

  1. da se ugovor o radu sklapa s osobom do 30 godina života,
  2. da ugovor o radu mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme
  3. da mlada osoba do 30 godina života nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Ne postoji uvjet:

Da je mlada osoba bila prethodno prijavljena na zavodu za zapošljavanje, niti da li ima ili nema prethodno evidentiran staž u mirovinskom osiguranju. Poslodavac nije dužan izvijestiti niti jednu instituciju prije početka korištenja prava već je dokaz ( ugovor o radu na neodređeno ) dužan čuvati u svojim evidencijama, te ga pokazati na eventualno traženje poreznog tijela u postupku poreznog nadzora ili posebnog postupka.
Osim navedenog, odredbama Pravilnika propisuje se da se za mladu osobu koja za vrijeme trajanja pet godina zaposlenja ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili joj radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje tijek pet godina zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivala pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.