Točna cijena za knjigovodstvene usluge biti će ovisna o nekoliko čimbenika:

  • obujmu poslovanja
  • broju zaposlenika
  • da li ste u sustavu PDV-a
  • broju dokumenata
  • svim ostalim dodatnim uslugama po vašoj želji

Konačne cijene za knjigovodstvene usluge bit će formirane nakon razgovora s vama, a u cijenu je uračunat kancelarijski materijal te svi savjeti u oblasti ugovorenog posla.

 Mjesečni paušali

Paušalna naknada uključuje vođenje poslovnih knjiga u našem poslovnom prostoru temeljem pripremljenih knjigovodstvenih isprava; obračun poreza na dodanu vrijednost, obračun plaća, knjiženje izvadaka poslovne banke i knjiženje blagajničkih izvještaja.

Broj računaPoduzeća/ObrtiPaušal/Kn
20 (URA/IRA)Poduzeća i obrti500
40 (URA/IRA)Poduzeća i obrti900
70 (URA/IRA)Poduzeća i obrti1300
100 (URA/IRA)Poduzeća i obrti1600

*Upis stavke u financijsko knjigovodstvo iznad paušala – po stavci, 4,00

Računovodstvo poduzeća i obrta:

OpisPoduzeća/ObrtiPaušal/Kn
Izrada završnog računa ( BIL, PD, RDG i GFI ) jednokratnoPoduzeća500
Izrada dokumentacije za kredit i sl .- po zahtjevuPoduzeća500
Obrazac DOH za cijelu poslovnu godinu jednokratnoObrti400
Izrada dokumentacije za kredit i sl. – po zahtjevuObrti500

 Kadrovski poslovi

OpisOb. jedinicaPaušal/Kn
Obračun honorara sa izradom  obrazacapo obračunu100
Izrada potvrda o plaći i isplaćenim honorarimapo djelatniku50
Priprema dokumenata za prijavu/odjavupo djelatniku20
Podnošenje prijave/odjave na HZZO i HZMOpo djelatniku50
Sastavljanje ugovora o radupo djelatniku55
Obrazac M4 – rekapitulacija, tzv. Tablicapo obrascu100
Obrazac M4po djelatniku20
Evidencija o radnicima (matična evidencija)po djelatniku50
Evidencija o radnom vremenupo djelatniku, mjesečno50

 Ostalo

OpisOb. jedinicaPaušal/Kn
Statistički upitnicipo obračunu20
Prijava poduzeća ili obrta u poreznu upravupo prijavi50
Pisanje odluka, upita i slpo odluci60
Izrada prijedologa kompenzacija/cesija i sl.po komadu50
Predaja obrazaca PU, HZZO i HZMO  internetommjesečno50
Izrada poslovnog planaminimalno3000
Izrada pravilnika o raduminimalno1000
Izrada računovodstvenih politikapo komadu800
Vođenje nadzorne knjigemjesečno150
Sastavljenje IOS-a, usklađivanje stanja, opomenapo kartici12
Obračun kamatapo obračunu50
Računovodstveno savjetovanje izvan ugovorne obvezepo započetom satu150