Isplata božićnice i prigodnih darova tijekom kalendarske godine ne podliježe oporezivanju do iznosa od 2500,00 kuna. Neoporeziva isplata božićnice može se ostvariti samo ako tijekom godine nije izvršena isplata neke druge nagrade ( regres, uskrsnica i sl.).

  • Iznos prigodnog dara koji je veći od propisanog smatra se plaćom i podliježe plaćanju poreza i doprinosa.
  • Isplata neoporezivog iznosa božićnice može biti i u gotovini ili na tekući račun i u naravi i smatra se porezno priznatim rashodom.
  • Isplata božićnice prikazuje se na JOPPD obrascu.
  • Isplata dara u naravi radniku do 400,00 kuna godišnje
  • Dar djeci radnika do 15 godina starosti  do 600,00 kuna po djetetu može se isplatiti u gotovini ili na tekući račun.

Bitno je naglasiti da se navedene mogućnosti odnose isključivo na radnike poslodavca .

Kliknite ovdje za preuzimanje predloška Odluke o isplati božićnice/prigodnih darova za 2014. godinu.