U svrhu smanjenja broja godišnjih poreznih prijava i bržeg ostvarivanja prava na povrat više uplaćenog poreza na dohodak propisana je obveza poslodavca za izradu godišnjeg obračuna plaća. Za nepoštivanje odredbe predviđena je  novčana kazna..

Poslodavac je obvezan izraditi godišnji obračun plaća samo  radnicima koji su:

  1. a) kod njega radili u cijelom poreznom razdoblju,
  2. b) nisu mijenjali boravište odnosno prebivalište izmegu gradova koji imaju propisano plaćanje poreza na dohodak

Godišnji obračun se radi za svakog radnika pojedinačno

Za iznos više uplaćenog poreza i prireza potrebno je nadležnoj ispostavi PU podnjeti Zahtjev za povrat uz koji treba priložiti godišnji obračun plaća za radnike za koje se traži povrat te popunjeni nalog za prijenos.

Kliknite ovdje za preuzimanje predloška zahtjeva za povrat